Asterisk

Asterisk Forum Norge

Her kommer norges nye asterisk forum. Asterisk er open kildekode-programvare som gjør at du får en telefonsentral (PBX) med enkle grep.

Asterisk og Asterisk logoen er registrerte varemerker for Digium.

Tjenesten leveres av PROGLAYER DA. Programvareutvikling for SMB-markedet.